Sporttest

De Sporttest geeft inzicht in de belangrijke prestatiebepalende factoren van jouw specifieke sport (voor elk niveau). Met de sporttest kun je je ontwikkeling in de loop van de tijd evalueren.

Bovenal geeft de test, samen met jouw persoonlijke doelstellingen, de juiste informatie om trainingsprogramma's in te richten. De volgende variabelen kunnen worden gemeten:

  • lengte, gewicht, BMI en vetpercentage.
  • bloeddruk
  • Functional Movement Screen (FMS)
  • conditie bepaling d.m.v. submaximale inspanningstest op de fiets
  • indien gewenst en mogelijk bepaling van HF max. 
  • sprongvermogen 
  • snelheid/wendbaarheid 

Naar aanleiding van de test ontvang je een analyse en een gedetaileerd verslag en een  trainingsprogramma plus uitgebreide uitleg.


Sporttest extra
Dat is de sporttest, plus extra vermogensmetingen: enkelzijdige vermogensmetingen van benen en bovenlichaam, met als doelen een nulmeting, linksrechtsverschil en advies trainingsgewicht.

Meer informatie en aanmelden: Mariëlle Spekreijse, m.spekreijse@vu.nl / 06 11 36 31 01.

Health and Performance