Huisregels

sportcentrum-vu-algemene-informatie-huisregels

 • Toegangscontrole
  Iedereen die een les volgt of deelneemt aan een cursus, moet in het bezit zijn van een geldig abonnement. Het abonnement wordt digitaal geregistreerd, is persoonsgebonden en uitsluitend geldig voor de sport waarvoor betaald is. Bij de eerste inschrijving wordt een vingerscan gemaakt; deze scan geeft toegang tot de locatie en de ruimtes daarbinnen via lezers (zie foto).
   
 • Garderobe/kleedruimtes/kluisjes
  Het sportcentrum kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen, verlies en diefstal van eigendommen. Het gebruik van garderobe/kleedruimtes/kluisjes is op eigen risico. Bij verlies van een kluissleutel wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
   
 • Schoeisel/sportkleding
  Geen buitenschoenen in de sportzalen. Schone sportkleding. Handdoek over de machines.
   
 • Restitutie
  Verkochte abonnementen worden niet teruggenomen. Alleen op aantoonbare medische indicatie kan restitutie worden verleend.
   
 • Veiligheid
  Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Waarschuw in geval van brand, ongevallen, agressie en andere calamiteiten altijd de frontoffice medewerker.
 • Alcohol
  Wij schenken geen alcohol aan mensen jonger dan 18 jaar.
   
 • Roken
  Het sportcentrum is een rookvrij gebouw. In alle ruimtes zijn rookmelders geplaatst en deze zullen afgaan indien er gerookt wordt. Wanneer het alarm afgaat door misbruik zullen de kosten worden verhaald op de huurder/veroorzaker.
   
 • Consumpties
  Consumpties mogen niet mee de zalen in. Het nuttigen van consumpties is alleen toegestaan in de kantine en op de tribune.
   
 • Gevonden voorwerpen
  Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de receptie. Na een maand gaan deze naar een goed doel.
   
 • Huisdieren
  Huisdieren zijn niet toegestaan in het sportcentrum.
   
 • Gedrag
  Wij dulden geen ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden en leiden tot onmiddellijke verwijdering en ontzegging van de toegang.
   
 • Schade en diefstal
  Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen van het sportcentrum wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
   
 • Drugs, wapens en (gestolen) goederen
  Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei vorm van drugs/(gestolen) goederen is niet toegestaan. Het op zak hebben van messen en andere wapens is ten strengste verboden.
 • Kinderen
  Toezicht op kinderen (tot 18 jaar) is eigen verantwoordelijkheid. We hebben geen kinderopvang.

Bij overtreding van de huisregels kunt u door personeel van Sportcentrum VU verzocht worden het gebouw te verlaten. Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing en een waarschuwingsbrief. Bij herhaling volgt verwijdering, een ontzeggingsbrief en ontzegging van de toegang tot het sportcentrum. Bij constatering van strafbare feiten wordt altijd de politie ingelicht.

In de fitnessruimtes gelden naast bovenstaande regels nog een aantal aanvullende regels.